sâmbătă, 30 ianuarie 2010

ROMÂNIA(RAMANIA) Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre

ROMÂNIA(RAMANIA) Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre
Partea VI


15.- Cristale.

1.- Gicu Dan precizare:
Dragi Prieteni.
Aici trebuie ţinut cont de reapariţia posibilităţilor de utilizare a cristalelor în Noua Civilizaţie şi avem în România Cristale aduse de noi din Atlantida, Cristale Dacice şi Cristale Extraterestre.
Unele Cristale vor fi scoase din pământ(sau din templele subterane) la suprafaţă, iar alte Cristale vor rămâne ascunse în acelaşi loc terestru şi vor fi utilizate doar informaţiile din ele. Mai avem şi Cristale Energetice ce trebuie descoperite şi care pot fi şi ele biblioteci informaţionale.

2.- MAESTRUL ELI ne confirmă şi exemplifică:
Cristalul de la Ţâpova este un Cristal al Cunoaşterii, care conţine informaţii oculte depozitate chiar de către voi pe timpul când eraţi extratereştrii, în calitate de membrii ai Echipajului Aştar Şeran.
Cristalul de la ŢÎPOVA (din Republica Moldova) există depozitat în subteran în aşa numita Sală a Cristalului şi nu oricine poate intra acolo.(mesager Aurora Neghiu).

3.- Aurora Neghiu ne confirmă şi exemplifică:
În munţii din apropierea localităţii Sacarâmb, există un Cristal al Cunoaşterilor Extraterestre, ale cărui informaţii vor fi utilizate în viitor după anul 2012.

4.- Floare Bândariu ne confirmă şi exemplifică:
Văd o Navă Extraterestră, din care coboară un tub de lumină în interiorul unui munte. Simt-Ştiu că mi se arată muntele Retezat.
Prin acest tub, este coborât un membru misionar al unei civilizaţii extraterestre chiar în interiorul muntelui Retezat.
Acest misionar este încarnat acum în România şi poartă numele de D.
Odată cu misionarul D. , prin tubul-rază de lumină a coborât şi un obiect de natură extraterestră, al cărui rost nu îl cunosc momentan.
Misionarul D. este poziţionat în faţa acestui obiect, într-o scurtă aşteptare.
Apoi, misionarul D. întinde mâna spre obiect şi cu o mişcare precisă apasă foarte puternic o zonă a acestuia. Instantaneu, Ştiu-Simt că întreaga Cunoaştere Extraterestră conţinută în acel obiect este revărsată-depozitată într-o structură cristalină în interiorul muntelui Retezat.

5.- Învăţătorul IISUS CRISTOS ne spune despre Cristalele Matriţă.
Aceste Cristale prototip bărbat şi femeie, au fost depozitate în actualul spaţiu fizic al Europei.
Cristalul de polaritate masculină este depozitat în munţii Pirinei şi este aşezat în interiorul Cristalului Mare Sferic, ce v-a fi plasat în curând în vârful PIRAMIDEI LUMINII CELESTE din Egipt, aşa cum va spus şi scris Melfior Ra.
Cristalul mare sferic din munţii Pirinei, are depozitat în structura sa toată Cunoaşterea Spiritualităţii fizice şi metafizice a civilizaţiei Lemuriene.
Cristalul om-bărbat depozitat în interiorul lui conţine doar o parte din Cunoaşterea ştiinţei oculte Lemuriene.
Vă rog să fiţi atenţi la persoanele care citesc Craniul acestui Cristal de om-bărbat, deoarece ele sunt Spirite Iluminate.
Unde credeţi că ar putea fi depozitat acest Cristal om-femeie, dacă Spaţiului Românesc i se spune şi îi spuneţi Grădina Maicii Domnului?
E simplu, nu?
Acest Cristal om-femeie este în România, exact sub Marea Piramidă.
Acest Cristal om-femeie se află depozitat în munţii Retezat; Cristalul om-femeie este în Piramida Nordică.(mesager Floare Bândariu).

6.- Rama ne spune:
Eu Rama am lăsat multe aici în munţii voştri Româneşti. Am venit să vă spun că vi le dăruiesc din toata inima şi ştiu ca voi le dăruiţi cu aceiaşi iubire.
Am lăsat Cristale în munţi, punând bazele pentru ce va fi. Aceste baze voi le puneţi ca Fiinţe Divine eterne care "SUNT PENTRU A FI", care aveţi capacităţi de zei, de a crea spaţiu, timp, materie si energie.(mesager Mihaela Palade).

7.- Gicu Dan precizări despre Nucleul Cristalin Energetic:
Sub semnul îndrumării ,,Cunoaşteţi Adevărul şi Adevărul vă v-a elibera,, pe care Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne-a lăsat-o moştenire (dar ne-o reafirmă prin Mediumii României de câte ori consideră că este necesar), acum este timpul scoaterii la Lumina zilei al faptului că în următoarea epocă Terestră al Vărsătorului de Lumină Cristică, ROMÂNIA va fi: Centrul Federaţiei CRISTICE TERESTRE şi EXTRATERESTRE, ca Centru Spiritual de Bază (vor mai fi şi alte centre subsidiare pe Terra) al Noului Pământ al Creaţiei a Doua.
Acest Potenţial Spiritual Federativ ce se vrea materializat în şi din România,va fi susţinut inclusiv şi printr-un alt element de infrastructură Matricială existent în România, element denumit Nucleul (Sfera) Cristalin Energetic.
Prezenţa acestui Nucleu (Sferă) Cristalin Energetic în România am intuit-o corect încă din anii anteriori anului 2009, dar dimensiunea formei, puterea vibraţională şi importanţa acestui Nucleu nu le sesizasem atunci la întreaga lor măreţie.
Acum ştiu că existenţa acestui Nucleu Cristalin Energetic este datorată atât intervenţiei Civilizaţiilor Confederative Extraterestre de Lumină, cât şi prezenţei primordiale a unei colonii extratrestre pe Terra chiar aici în Spaţiul Românesc.
Acest Nucleu (Sferă) Cristalin Energetic , este Zestrea Teritorială actuală a Cetăţelilor Români (indiferent de naţionalitate) la care se alătură existenţa altor Mari Taine la care în viitor se va avea acces, o Zestre pe care noi Cetăţenii României avem datoria de a o Utiliza şi Împărtăşi împreună cu toţii locuitorii Terrei fără discriminare, în Iubire şi cu Înţelepciune Divină.

Dragi Prieteni.
Continuând prezentarea acestui subiect al Nucleului de Cristal Energetic, voi aduce în faţa Spiritului vostru o perspectivă inedită şi complementară susţinerii ideii trinitare centrale conform căreia:
1.- România are o Mare Misiune de Spiritualizare Celestă a umanităţii terestre;
2.- România este cu Adevărat Inima Ocultă (încă Ascunsă) a Terrei; şi nu în ultimul rînd,
3.- România este deja Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre.

În condiţiile particulare ale acestei perspective noi de abordare informaţională, nu voi face altceva decît să las efectiv Munţii Carpaţi să vorbească în locul meu, cu specificaţia conform căreia, dacă de la oraşul Moldova Nouă la oraşul Turnu Severin fluviul Dunărea n-ar fi fracturat(?) Munţii, Munţii Balcani din Bulgaria ar de fapt tot o aripă dar sudică a Carpaţilor Străvechi.
Din acest considerent vă rog să priviţi în Schiţa nr.1 o hartă a Munţilor Carpaţi(culoare maro) plus Munţii Balcani ai Bulgariei, desenată geologic pe zona lor de fiinţare şi care cuprind mai multe ţări actuale.

Image Hosting by PictureTrail.com


După cum se observă din schiţa nr1, Munţii Carpaţi plus Munţii Balcani, conturează o formă geometrică spiralată (culoare maro) în care:
1.- Braţul de nord-vest al spiralei porneşte din Slovacia (nr.5)- munţii Tatra Mare şi coboară spre sud-est prin Polonia şi Ucraina, centrându-se în România(nr.1);
2.- România (nr.1) este Nucleul fizic şi energetic de Rotaţie al Spiralei;
3.- Braţul de sud-est al spiralei porneşte din Bulgaria (nr.12) şi urcă spre vest-nord centrându-se în România(nr.1);

(Notă: de fapt, Braţul de Nord-Vest al spiralei cuprinde şi lanţuri muntoase din Ungaria, iar Braţul de Sud-Est al spiralei cuprinde şi lanţuri muntoase din Iugoslavia, Macedonia,Turcia şi Grecia cu Muntele Athos.Eu am simplificat schiţa pentru scopul propus.)
Mergînd mai departe cu sintetizarea formei geologice a Munţilor Carpaţi plus Munţii Balcani la nivelul Simbolisticii Geomeriei Sacre, vă redau mai jos în schiţa nr.2, dintr-o anumită perspectivă, chiar adevărata formă a Polarităţilor Divine Yin şi Yang materializată fizic şi energetic de aceşti munţi.

Image Hosting by PictureTrail.com


În general, Polarităţile Divine Feminine-Yin şi Masculine-Yang, ne-au fost transmise în Europa ultimelor sute de ani din tradiţiile Spiritual Divine ale Marilor Maeştri din Extremul Orient, sub forma Cercului în care aceste Polarităţi Yin(Femininul) şi Yang (Masculinul) se manifestă în interiorul acestuia. Aceasta este o primă perspectivă.
Perspectiva Spaţiului Fizic şi Metafizic al Munţilor analizaţi acum de noi, ne prezintă o altă perspectivă, tot specială, dar particulară.
Astfel că, pornind de la perspectiva Spiritualităţii Orientului, acest Simbol apare în perspectiva Europeană ca fiind pus în funcţie.
Dacă Funcţionalitatea Yin-ului şi Yang-ului Oriental este mărginit de conturul cercului, Funcţionalitatea Yin-ului şi Yang-ului European sparge marginile Cercului şi se transformă în Spirală după modelul geometric al Munţilor Carpaţi şi Balcani din Schiţa nr.2 (cît şi al multor Galaxii Spiralate aflate în imensitatea Universului Fizic).
Într-o altă ordine de idei, în momentul de faţă cînd deja Energia Nouă a Omului Nou şi a Noului Pământ funcţionează ca o realitate integrată, această Spirală Europeană o putem denumi Spirala Androginităţii Cristice în formă Manifestată individual (om şi planetă solitar) cât şi concomitent la nivel colectiv (oameni şi planetă interconectaţi).
Din acest considerent, România ca Centru al celor două Polarităţi Divine funcţionale Androgin (şi nu Egotic ca în Energia Veche a Vechiului Pământ), prin fiinţarea ca Nucleu-Centru al Spiralei Munţilor Carpaţi şi Balcani, indică la nivel geologic dar în special la nivel Energetic-Informaţional, un Potenţial extrem de Înalt al Concentrării Energiei Noului Program Divin de redresare Spiritual Crstică a întregii omenirii.
Fiecare Cer (Univers-Dimensiune) poate fi simbolizat geometric printr-o formă mai mult sau mai puţin sferică, dar ieşirea Conştientă a Spiritelor (oamenilor) dintr-un Cer şi intrarea în alt Cer, se poate face doar prin evoluţie androgină Cristică spiralată, conform modelului energetic al Munţilor Carpaţi şi Balcani.
Dar să mergem mai departe dragi prieteni, tocmai la Schiţa nr.3, unde putem observa că Munţii Carpaţi în România au o formă atît de bine Programată din Cerurile de Lumină Divină, încît poti să-i redai simbolic atît ca Triunghi dar şi ca Cerc.
Glumind, se pare că Dumnezeu este de fapt primul Mason în Creaţia Sa, în sensul Altruist al cuvîntului bineînţeles şi iată cum:
1.- Triunghiul este atît substitutul simbolic, cît şi rezultatul utilizării Echerului în aceiaşi Tradiţie Spirituală Pură a anumitor cercercuri ritualice Masonice (dar şi în unele Religii).
2.- Cercul este atît substitutul simbolic, cît şi rezultatul utilizării Compasului în Tradiţia Spirituală Pură a anumitor cercercuri ritualice Masonice (dar şi în unele Religii);
Echerul şi Compasul sunt două instrumente de bază cu care Creatorul Prim prin Co-Creatorii săi, şi-a Geometrizat Sacru întreaga sa Creaţie şi prin Corespondenţă Luminaţii Masoneriei şi Religiilor actuale o perpetuează în Iniţierile lor Teoretice dar mai puţin Practice.
Dar să revenim din nou la Schiţa nr.3, unde ne aşteaptă Triunghiul da AUR al Carpaţilor Româneşti.
Din acest Triunghi de Aur se extrag ca rezlutate obţinute dintr-o meditaţie metafizică, chiar acele atribute fundamentale prin care Creatorul Prim şi-a trimis spre manifestare întreaga-i Sustanţă şi Esenţă Personală.
Întrînd împreună în Vibraţia foarte Înaltă a Triunghiului de Aur al Carpaţilor României, vă rog să reţineţi următoarele consideraţii ezoterice de Atribut Divin şi anume:
1.- Atributele Divine sunt: Iubirea, Înţelepciunea şi Voinţa (Puterea ce face Miracole) Divină;
2.- În Triunghiul de Aur al Carpaţilor Româneşti avem:
2.a).- latura formată de Munţii Carpaţilor Orientali, care reprezintă Atributul Înţelepciunii Divine oferită-sosită la nivel de mase omeneşti prin Învăţătorul Buddha;
2.b).- latura formată de Munţii Carpaţilor Occidentali, care reprezintă Atributul Iubirii Divine sosită prin Maestrul Iisus;
2.c).- latura formată de Munţii Carpaţilor Meridionali, care reprezintă Atributul Voinţei Divine ce v-a sosi prin TRIMISUL, Atribut pe care îl vom folosi cât de curând ca Voinţă Altruistă (după anul 2012, sau mai repede la unii, ne va funcţiona Voinţa Eului Superior Cristic).
În contextul Ascensiunii Omului şi Terrei spre şi în 5Dimensional, apar alte elemente de interconectare a atributelor Divine şi pe care Triunghiul de Aur al Munţilor României ni-l oferă ca predestinare(vezi schiţa nr.4).

Image Hosting by PictureTrail.com


3. - Înţelepciunea Orientului (Carpaţilor) va fi susţinută de un braţ al spiralei venit din Energiile-Informaţiile Occidentului);
4. - Iubirea Occidentului (Carpaţilor) va fi susţinută de un braţ al spiralei venit din Energiile-Informaţiile Sudului;
5. - Voinţa Meridională (Carpaţilor ) va fi susţinută de un braţ al spiralei venită din Energiile-Informaţiile Orientului;
6. – Energiile-Informaţiile Polului Nord Terestru şi Ceresc menţin laturile triunghiului interconectate funcţional;
7. – Braţul spiralei Energiilor-Informaţiilor Orientului încă nu este venit ca Atribut al Voinţei Divine, de aceea am şi punctat-o cu vîrful în Ţîpova din Republica Moldova (la schiţa nr. 3), unde avem o Piramidă Celestă care v-a ieşi la suprafaţă odată cu manifestare Trimisului (Voinţa Divină va ridica pământul pe râul Nistru);
8. - De îndată ce Energiile Voinţei Trimisului însoţit de Energiile Voinţei Discipolilor Lui vor ridica vibraţional lumea Noului Pămînt, Atributele Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Divine vor Radia Expansional din România manifestând o Energie Nouă şi Completă, într-o Formă Nouă care n-a mai fost niciodată experimentată în Toată Creaţia Creatorului Prim.
Şi acum, fiindcă am vorbit de Energiile Triunghiului de Aur al României, să trecem la Cerc, care de fapt este o Sferă-Nucleu Cristalin de Energie Multidimensională Radiantă şi care se află aşezat în Centru României, chiar în Transilvania.
Despre acest aspect, îi permitem Înţeleptului Zamolxe să ne spună părerea lui.

8.- Zamolxe ne spune:
Acum, aici în România, un Nucleu, un Mare Cristal sa ştiţi că exista. El este un Nucleu Cristic la care vă rog să vă adăpaţi şi din EL luând Esenţa, voi înşivă veţi deveni acest CRISTAL pe Pământ.
Acest Nucleu să ştiţi că are o forţă imensă. Pe acest Nucleu, România stă, este susţinută. Este precum un giuvaier, absoarbiţi-l; El este foarte mare, EL este sub România. Însă voi să ştii că totul de aici va PORNI şi la această ÎMPĂRĂŢIE de Lumină Cristică Românească, multe suflete s-or ivi să bată-n porţi, să se adape.(Mesager Mihaela Palade).
.