luni, 1 februarie 2010

Romania Inima Oculta a Terrei (Floare Bandariu şi Gicu Dan)


Capitolul nr. 20

20. - Fenomenul SEUCA -Transilvania - România , din perspectiva Angelei Anghel

Dragii prieteni .
Acum este momentul în care se impune ca să cercetăm Miracolul Spaţiului Românesc şi dintr-o altă perspectivă , Miracol care în lumea occidentală şi terestră nu a fost încă mediatizat .
Această perspectivă este inevitabil legată de Fecioara Maria .
În limitele firescului spiritual , cînd la nivelul nominal - particular al planetei Pămînt se vorbeşte de Grădina Maicii Domnului , Marii Iniţiaţi ai Terrei cît şi Marii Maeştrii din Ierarhia de Lumină Divină , îşi fixează Coştienţa în mod inevitabil pe Spaţiul Românesc .
Cu toate acestea , marea masă a populaţiei neiniţiate a Terrei , ar lega mai degrabă denumirea de Grădină a Maicii Domnului de bogăţia materială a vreunui stat capitalist dezvoltat , sau ar lega această denumire de apariţiile Fecioarei Maria la Fatima în Portugalia , la Lourdes în Franţa şi mai puţin ca să nu zic exclus la Mejdugorje în fosta Iugoslavie extinsă .
Faptul că : adevărata Grădină a Maicii Domnului este chiar Spaţiul Românesc ,
pentru marea majoritate a populaţiei Terrestre pare deocamdată o echivalenţă lipsită de sens , ba chiar o aberaţie , deoarece acest Adevăr le-a fost ascuns sute şi sute de ani.
Acestă anormalitate se datorează tuturor celor care în ultimii 2000 de ani ,
de la cucerirea Daciei de către imperiul Roman , au ascuns ADEVĂRUL conform căruia :
Dacia - România de astăzi , a fost , este şi va fi , Împărăţia Luminii Divine sau Raiul Maicii Domnului pe Pămînt.
Mulţi cetăţeni din diverse popoare ale Terrei , care nu cunosc trăirile şi legăturile de suflet al cetăţenilor din România cu Ierarhia de Lumină , se vor întreba şi pe bună dreptate , de ce Fecioara Maria nu şi-a făcut apariţia în Grădina sa Românească ?
Dragi prieteni ai Terrei , trebuie să înţelegeţi că Fecioara Maria nu a abanonat niciodată România .
Prezenţa sa este cunoscută în acest mirific spaţiu mioritic , nu numai prin Icoanele făcătoare de minuni , ci şi prin apariţii , a căror cazuistică neoficială şi chiar oficială acceptată de Biserica Ortodoxă Română , confirmă faptul că România este pentru Fecioara Maria Grădina sa de suflet şi locul prin care întreaga planetă cu locuitorii ei vor Cunoaşte multe Taine de Lumină ale lui Dumnezeu .

Notă :
Marii Iniţiaţi ai României vremurilor prezente şi trecute , atunci cînd vorbeau sau scriau în operele lor literare , despre faptul că Românii sînt un popor Mioritic ,
nu se refereau la calificativul ce derivă din termenul de cioban neşcolit , ci se refereau la calificativul ce derivă din termenul de PĂSTOR Spiritual , ale cărui turme de mioare sînt chiar neiniţiaţii celorlalte popoare terestre .
Iată un mare şi fundamental Adevăr Divin , pe care Dumnezeu l-a sădit în Sfînta Grădină a Maicii Domnului - ROMÂNIA magnifica mirabilis .
Dragi prieteni ai tuturor popoarelor Terrei , căci pentru voi scriu acest capitol , prin amintirea faptului că Fecioara Maria îşi face des apariţia în localitatea Ioneşti din partea de sud a României , să trecem acum spre centrul ţării şi anume în localitatea Seuca din judeţul Mureş .
Din acest considerent , voi apela în mod direct la ajutorul unei misionare a Luminii Celeste , încarnate pe partea de vest a României .
Această iniţiată , se numeşte Anghel Angela , pentru care vă prezentăm următoarele date ezoterice :
- are Cheia Cunoaşteilor Oculte în Piramida Fizică Celestă aflată în munele Parîngu Mare ;
- a venit la această încarnare de pe Stratul ( Cerul –Universul ) nr. 6 ;
- are Cunoaştere ocultă depozitată şi în Egipt ( inclusiv în zona Luxor )de pe timpul vremurilor
antice , cînd şi-a completat Iniţierea în Marile Misterii Oculte , neaccesibile atunci oricui .
Şi acum, să o lăsăm pe prietena noastră Angela , pentru a-şi expune în cîteva rînduri perspectiva personală vis a vis de apariţia Fecioarei Maria la Seuca :

Dragii mei .
Trebuie să vă spun încă de la început faptul că , măreţia acestui fenomen m-a predeterminat ca din data de 17 iunie 2002 şi pînă în data de 26 februarie 2004 , să particip la 6 apariţii ale Fecioarei Maria în localitatea Seuca , ocazie cu care am reuşit să duc mai mulţi pelerini cu mine , trezind în spirit cîteva suflete din amorţeala materiei.
Cu două zile înaintea ultimului meu pelerinaj din luna februarie 2004 , adică în noaptea de 23 spre 24 , fiind în Stare de Supraconştienţă în Lumea Spirituală , m-am trezit spunînd rugăciunea ,, Bucurăte Maria cea plină de har … ,, avînd o stare de fericire de nedescris .
După terminarea acestei rugăciuni, am revenit rapid în Conştienţa Stării de Veghe .
Deoarece am Simţit - Intuit că experienţa în afara corpului fizic pe care o vieţuisem anterior a avut un motiv bine întemeiat , am întrebat-o mental (în gînd ) pe Maica Domnului de ce mi sa întîmplat acest lucru .
Atunci , mi s-a transmis din Plan Spiritual de către Fecioara Maria , că ar fi bine să scriu istoricul fenomenului de la Seuca , pentru cei care încă nu-l cunosc .
Înainte de a efectua acest lucru , trebuie să vă mărturisesc faptul că încă de la plecarea noastră din oraşul Arad spre centrul Transilvaniei , indiferent că eram cu una , două sau trei maşini , prin clarviziune am observat cum deasupra noastră se forma o Cruce Albă de Lumină Celestă care ne proteja ; au fost momente în care condiţiile de trafic au despărţit uneori maşinile din convoiul nostru , alte maşini intercalîndu-se printre ale noastre şi totuşi , coada acestei Cruci se alungea sau se micşora după caz .
Tot timpul , atît la dus cît şi la întors , am fost binecuvîntaţi prin protecţia acestei Cruci de Lumină .
Au fost cazuri în anumite pelerinaje , cînd însuşi Domnul nostru Iisus Cristos a apărut în faţa maşinii în corp de Lumină , transmiţîndu-ne faptul că suntem sub protecţia lui şi a Ierarhiei de Lumină .
Şi acum , dintr-o perspectivă proprie vă descriu istoricul Fenomenului Seuca ,
nu înainte de a preciza faptul că la fiecare plerinaj al apariţiei Fecioarei Maria ,
noi mai urcăm cîte o treaptă spre Cerul de Lumină .
Aşadar , reţineţi dragii mei .
În Europa secolului 20 , de-a lungul anilor au avut loc mai multe apariţii periodice ale Sfintei Fecioare Maria şi anume : în Franţa , în Portugalia cît şi în fosta Iugoslavie .
După anul 1990 , Sfînta noastră Fecioară Maria a apărut şi în România,
( Grădina sa de Suflet - Grădina Maicii Domnului Iisus Cristos ) astfel că începînd cu iarna anului 1997 domnia sa şi-a consemnat prezenţa, cu titlu de permanenţă provizorie inclusiv în localitatea Seuca ( Szokefalva ), situată la 3 Km de oraşul Tîrnăveni din judeţul Mureş.
Populaţia acestui sat este constituită din cetăţeni români , atît de naţionalitate Română cît şi de naţionalitate Maghiară .
Intenţia apariţiei Fecioarei Maria în satul Seuca , a debutat în incinta Bisericii Creştine locale de Ritual Catolic , în timpul slujbei de duminică .
Fenomenul în sine a debutat sub forma unor globuri luminoase jucăuşe , care s-au transformat apoi în simboluri ezoterice ,care se roteau necontenit în jurul statuii creştine , ce reprezenta pe Sfînta Fecioară Maria .
După cîteva săptămîni a apărut însăşi Fecioara Maria , care a fost văzută de o clarvăzătoare din sat şi căreia Maica Domnului i-a transmis un mesaj.
De atunci , apariţiile au loc de trei ori pe an şi la fiecare apariţie Maica Domnului transmite cîte un mesaj , ca învăţătură pentru întreaga omenire care este receptivă la îndrumările Divine .
Datele calendaristice de apariţie Divină variază , cu excepţia zilei de 17 Iunie a fiecărui an , zi ce reprezintă pentru fraţii noştrii catolici chiar hramul lăcaşului lor de rugăciune .
Pînă în prezent ( 26 Februarie 2004 ) au avut loc 18 apariţii ale Fecioarei Maria .
Clarvăzătoarea - medium despre care vă vorbeam anterior ,este sora Rozsita , care face parte din Ordinul Carmelitelor ; domnia sa , exceptînd faptul că poartă povara unei boli de diabet şi este oarbă , simplitatea sa este îmbogăţită cu multă pioşenie , evlavie şi smerenie .
Răspîndindu-se vestea celor întîmplate , tot mai multă lume a venit la Seuca ,Motiv pentru care s-a amenajat în curtea bisericii un altar şi s-au instalat difuzoare pentru o audiţie clară la distanţe mai mari.
Pelerini sosesc din Ungaria şi Germania , iar din spaţiul Românesc , din judeţele Moldovei , Maramureşului ,Crişanei , Banatului şi mai puţini din judeţele aflate în sudul României ; de fiecare dată , la întîlnirea cu Fecioara Maria se estimează a fi între 15 şi 20 de mii de pelerini.
Cu toate că biserica aparţine fraţilor noştrii creştini de ritual catolic , mesajele sînt transmise în limba română , iar satul a fost special ales , deoarece se află în centrul Transilvaniei .
Primul mesaj , a îndemnat populaţia celor două naţionalităţi conlocuitoare la o foarte bună convieţuire ( ceea ce a stricat omul , îndrumă şi repară Divinul ).
Toate mesajele îndeamnă la purificarea individuală prin :
- curăţirea trupului prin posturile creştine care se ţin în zilele de luni , miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni .
- curăţirea sufletului şi înălţarea spiritului prin rugăciuni zilnice , care pot fi rostite individual , cu familia sau în grupuri .
- Rugăciunile vor fi adresate Tatălui , Fiului şi Sfîntului Duh , la care în mod obligatoriu trebuie să adăugăm rugăciunile şi recunoştinţa noastră adresate Iubitului nostru Învăţător Iisus Cristos , cît şi a Maicii sale Preacurate Fecioara Maria .
Cele mai bine primite rugăciuni sînt ale copiilor , deoarece rostite prin sufletul lor imaculat , produc o energie - rugămite - altruistă de o frecvenţă vibraţională atît de înaltă , încît ating urgent sfera Tatălui Ceresc , iar materializarea este iminentă .
Rugăciunile adresate în gînd sau prin cuvînt rostit , sînt necesare în contextul în care se crează o protecţie a ţării rostitorului ( unde-s mulţi puterea creşte ), indiferent de ţară , rasă , continent , cît şi o protecţie a familiei şi a individului referitor la evenimentele tragice care vor urma pe Terra .
Suplimentar acestor îndrumări , Fecioara Maria ne spune următoarele :
Copiii mei , vă aşteaptă vremuri foarte grele , iar de nu veţi urma sfatul Fiului Meu care m-a trimis la voi , nu am să vă pot apăra .


Cu o zi înainte de fiecare apariţie a Fecioarei Maria , Entităţi Celeste de Lumină Cristică , îşi fac apariţia în peisajul suprasensibil al satului Seuca , pentru a curăţa energetic locul pe o rază de circa 30 - 50 km.
Cu o seară înainte de apariţia Fecioarei Maria , printre alte fenomene de provenienţă Divină , anumiţi clarvăzători au observat deasupra bisericii respective, o Piramidă Energetică de culoare Verde. ( fără piramide nu se poate )
Începînd cu dimineaţa zilei de apariţie a Fecioarei Maria , necontenit se spun rugăciuni pînă la orele 15,00 ( 13,00 GMT ), cînd preoţii încep oficierea liturghiei în limba română , apoi în limba maghiară şi după caz în limba germană .
La ora 16,30 , în locuri special amenajate şi marcate cu steaguri albe , se face împărtăşania celor care au ţinut post pentru ziua respectivă .
La ora 17,00 fix Fecioara Maria îşi face apariţia , ocazie cu care transmite şi mesajul ce durează între 10 - 15 minute ; în această perioadă de timp , de obicei sînt prezenţi între 10 şi 20 de preoţi de confesiuni diferite .
Înainte de apariţie , în timpul apariţiei , cît şi după retragerea Fecioarei Maria , au loc fenomene diverse în jurul soarelui , care de fiecare dată sînt altfel .
Aceste fenomene nu au o explicaţie logică , ele fiind percepute diferit de la o persoană la alta , în funcţie de credinţa şi curăţenia sufletească a fiecăruia .
Nu am să fac nici un fel de descriere , pentru a nu influienţa pe cei care nu au fost pînă la această dată la Seuca ; oricum , nu poate fi vorba nici de hipnoză colectivă şi nici de isterie în masă , deoarece percepţiile vizuale şi stările sufleteşti au o gamă foarte variată , de la om la om .
Singurul fenomen care apare în mod frecvent , este acela al razelor şi al unui halou deosebit înjurul soarelui , de culoare roz şi verde , culori ale Iubirii şi Vindecării Divine .
Clarvăzătorii au parte de o percepţie mult mai amplă şi descriu pentru cei interesaţi tot ceea ce se întîmplă în plan spiritual în cazul fenomenului Seuca .
Din cele observate la nivel clarvizionar , esenţial este faptul că Dumnezeu a aşezat o cruce energetică deasupra României , pentru protecţia şi spiritualizarea întregii populaţii.
Partea de îmbinare a celor două braţe ale acestei cruci de lumină suprasensibilă ,este poziţionată în atmosfera fizică a localităţii Seuca .
Cu fiecare apariţie a Maicii Domnului în localitatea Seuca , domnia sa este însoţită de Îngeri de Lumină Divină cît şi de mari personalităţi cereşti, cum este cazul Învăţătorului nostru Iisus Cristos cît şi al Sfîntului Arhanghel Mihail .
În cursul anului 2003 , la nivel energetic deasupra României , a fost aşezat Sfîntul Tron Divin , ca protecţie supremă şi ca dovadă că sîntem un popor ales , al cărui importanţă Misionar - Spiritual - Divină cuprinde întreaga planetă Pămînt .
Efectul produs asupra mulţimii de pelerini diferă de la caz la caz şi asta după puritatea şi sinceritatea rugăciunilor adresate Divinităţii , astfel că , pentru cei sinceri ,smeriţi şi evlavioşi , protecţia le este asigurată pînă la următoarea apariţie a Fecioarei Maria .
Despre vindecările miraculoase , am afat că o doamnă avocat din Ungaria care era deja în metastază , în urma unui pelerinaj la Seuca s-a vindecat instantaneu , situaţie mediatizată pe unul dintre canalele de televiziune ale vecinilor noştrii unguri , post care este recepţionat şi pe partea de vest a României .
Fenomenul Seuca este o binecuvîntare pentru poporul român cît şi pentru cele aproximativ 18 naţionalităţi conlocuitoare ( în continuă creştere , deoarece Lumina Cristică din România îi atrage ) , făcînd din toţii cetăţenii fără discriminare un popor ales , care are o misiune Divină specială şi o protecţie Divină specială . Dumnezeu să ne ajute pe toţi pămîntenii .
Amin . Mulţumim Angela .
Şi iată dragi prieteni , cum profeţiile minunatului Spirit Iluminat Sundar Singh al Indiei ezoterice, se materializează în România ca Inimă Ocultă a Terrei .


.
.